Affärslån

Ett affärslån, även känt som företagslån, är ett lån som ett företag tar för att finansiera olika affärsrelaterade behov.

Dessa lån kan användas för att täcka olika ändamål inom företaget, inklusive investeringar, expansion, arbetskraft, inköp av utrustning eller för att hantera kassaflödesvanskligheter.

Affärslån
Låna pengar

Lendo företagslån

 • Lendo förmedlar företagslån mellan 50 000 - 2 000 000 kr avsedda för företagsfinansiering.

  Kostnadsfritt

  När du ansöker via Lendo bedöms du av långivaren på precis samma sätt som om du hade vänt dig direkt till banken. Det tillkommer inga som helst räntepåslag eller extra kostnader.

  Grundkrav för företagslån

  Företaget måste vara registrerat i Sverige och aktivt för att kunna ansöka. Den som ansöker måste ha en ledande roll i företaget. Alla bolagsformer är välkomna att ansöka, även nystartade sådana.

  Lendo är Sveriges ledande låneförmedlare och ingår i Schibstedkoncernen, en av nordens största mediekoncerner med över 7 700 medarbetare.

  Lendo har funnits på den svenska marknaden sedan 2007 och har huvudkontor i Stockholm.

  Att låna pengar

  Långivare ger olika villkor till olika kunder. Vilken långivare som passar just dig och din lånesituation bäst kan vara svårt att veta och närapå omöjligt att ta reda på.

  På Lendo får du en sammanställning av samtliga erbjudanden som banker och långivare kan erbjuda dig och det är du själv som väljer hos vem du vill låna. Lånar du via Lendo tas endast en kreditupplysning via UC, oavsett antal långivare som behandlar din låneansökan. Kreditupplysningen ligger till grund för bankernas kreditbedömning och de villkor de kan erbjuda.

Affärslån företag

Affärslån kan vara antingen säkrade, vilket innebär att de kräver någon form av säkerhet som garanti, eller oavsett säkerhet baserat på företagets kreditvärdighet.

Det exakta syftet med affärslånen kan variera beroende på företagets behov och mål.

Dessa lån kan vara tillgängliga från olika finansinstitut, inklusive banker och online-långivare, och de kan vara anpassade för att möta specifika krav och villkor för företaget. Affärslån kan spela en viktig roll i att stödja företagsutveckling och tillväxt.

Tiden det tar att få ett företagslån godkänt kan variera beroende på flera faktorer, inklusive långivaren, lånebeloppet och lånetypen. Här är några faktorer som kan påverka tidsramen för godkännandeprocessen:

• Lånetyp: Olika företagslån har olika godkännandeprocesser. Mindre företagskrediter och kreditkortsgodkännanden kan exempelvis behandlas snabbare än större banklån eller peer-to-peer-lån.

• Långivaren: Långivare kan ha olika interna processer och tidsramar för att granska och godkänna företagslån. Vissa online-långivare kan erbjuda snabbare beslut än traditionella banker.

• Företagets kreditvärdighet: Om företaget har en stark kreditvärdighet och en stabil finansiell historik kan detta påskynda godkännandeprocessen. Långivare måste bedöma risken med att låna ut pengar till företaget.

• Låneansökan: Hur snabbt du kan få ett företagslån godkänt beror även på hur snabbt du kan fylla i låneansökan och tillhandahålla all nödvändig dokumentation. Att ha alla finansiella uppgifter redo kan påskynda processen.

I de flesta fall kan mindre företagslån och kreditkortsgodkännanden slutföras inom några dagar, medan större affärslån, särskilt från traditionella banker, kan ta flera veckor eller till och med månader att godkännas. Det är därför viktigt att planera i förväg och vara beredd att vänta om du behöver ett större företagslån.

Olika affärslån

Det finns flera olika namn och termer som används för företagslån beroende på lånetyp och långivare. Här är några vanliga termer:

• Företagskredit: En öppen kreditlinje som ett företag kan använda vid behov för olika ändamål.

• Företagslån: Ett generellt begrepp som beskriver lån som tas av företag för affärsändamål. Företagskreditkort: Ett kreditkort avsett för företagsanvändning som ger möjlighet att göra inköp på kredit.

• Företagsfinansiering: Ett övergripande begrepp som inkluderar olika finansieringsalternativ för företag, inklusive lån.

• Kapitalfinansiering: En form av företagslån som används för att täcka kapitalbehoven.

• Varulagerfinansiering: Ett lån som används för att köpa och underhålla lager för försäljning.

• Utrustningslån: Ett lån som används för att finansiera inköp av utrustning eller maskiner.

• Startkapital: Finansiering som används vid starten av ett nytt företag för att täcka de inledande kostnaderna.

•Peer-to-peer-lån: Lån där privatpersoner eller investerare lånar ut pengar till företag utan att använda en traditionell bank.

• Lån med säkerhet: Lån där företaget måste tillhandahålla tillgångar som säkerhet för lånet.

Dessa är några vanliga termer och typer av företagslån som företag kan använda för att finansiera sina verksamheter och projekt. Valet av lån beror på företagets specifika behov och ekonomiska situation.


© Copyright